بانک پیامک | لیست پیامکها

سخنان امام علی تعداد صفحه
زکات قدرت،انصاف است.امام علی(ع) 1
مؤمن را شادی در جبین است و اندوه در دل.امام علی (ع) 1
وعده ای نده ک از وفای ب آن اطمینان نداری.امام علی(ع) 1
همنشينى با حكيمان،مايه حيات خرد و شفاى جان‏ها است...امام علی(ع) 1
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی.امام علی (ع) 1
دنیا خوابی است ک اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی. امام علی(ع) 1
از موفقیت آزاده این است ک مال را از راه حلال ب دست آورد.امام علی(ع) 1
سرامدفضیلتهادانش است،نقطه پایان فضیلتهادانش است-امام علی(ع) 1
با خشم،تربيت ممكن نيست...امام علی(ع) 1
خودپسندىِ آدمى،نشانه كم عقلى او است...امام علی(ع) 1
آنگاه ک عقل کامل شود حرف کم میشود (امام علی علیه السلام) 1
اسب ستم سوار خود را زمین میزند( امام علی ع ) 1
کسی ک پدر و مادر را ناراحت کند عاق والدین شده است.امام علی(ع) 1
پايدارى دولت‏ها به برپاداشتن راه و رسم دادگرى است...امام علی(ع) 1
آنگاه ک عقل کامل شود حرف کم میشود (امام علی علیه السلام) 1
اسب ستم سوار خود را زمین میزند( امام علی ع ) 1
امام علی (ع):شجاع ترين مردم آن است كه حرف حق را بزند. 1
امام علی (ع):سينه عاقل، صندوق اسرارش مي باشد. 1
هيچ پشتيبانى اطمينان بخش‏تر از مشورت نيست...امام علی(ع) 1
خیرخواهی محبت‌آور است.امام علی(ع) 1
مشورت كننده مصون از خطا است...امام علی(ع) 1
کسی ک از گرفتاری خود پرده بردارد،به خواری تن داده است.امام علی(ع) 1
امام علی (ع) : هیچ جمالی زیباتر از خرد نیست. میزان الحکمه 1
هركه به مردم گمان نيك برد،محبت آنان را به دست آورد...امام علی(ع) 1
کسی ک از گرفتاری خود پرده بردارد،به خواری تن داده است.امام علی(ع) 1
هر عزیزی ک تحت قدرت و سلطه‌ای باشد ذلیل است.امام علی(ع) 1
شخص ب ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار.امام علی (ع) 1
بر زیر دستان خشمگین شدن نشانه‌ی پستی است.امام علی(ع) 1
خوشحالی مومن در سیمای اوست و اندوهش در قلبش. (امام علی(ع) 1
هر کس ب جز از خدا عزت بجوید آن عزت او را هلاک می‌کند.امام علی(ع) 1